mgr inż. Oliwia Gołyga

Oliwia Gołyga jest absolwentką kierunku Nanotechnologia ze specjalizacją "Nanomateriały dla Energetyki" na Politechnice Gdańskiej. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem. W swoich pracach dyplomowych zajmowała się analizą procesu tworzenia nanostruktur metalicznych Au, Ag oraz Nb i nanostopów Au-Nb jak i Au-Ag w przemianach termicznych cienkich warstw. Od października 2021 jest doktorantką Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych - Warsaw4PhD. Jest również zaangażowana w realizację projektu NCBiR SGS "Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers".

Zainteresowania


Kontakt

tel. +48 22 876 0352
email: oliwia@unipress.waw.pl


ORCID: 0000-0002-4760-2928