mgr inż. Maciej Mikosza

Maciej Mikosza ukończył studia magisterskie o kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale Podstawowych Problemów Technikki Politechniki Wrocławskiej. W 2017 r. rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Czesława Skierbiszewskiego. W swojej pracy koncentruje się na badaniu fizycznych własności złącz tunelowych w ramach programu TEAM-TECH Fundacji Nauki Polskiej.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze Maciej Mikoszy obejmują badanie zjawisk transportu w przyrządach półprzewodnikowych, charakteryzację elektryczną głębokich poziomów energetycznych, wzrost epitaksjalny oraz optyczną i elektryczną charakteryzację przyrządów azotkowych ze złączem tunelowym.


Kontakt

email: mikosza@unipress.waw.pl