mgr inż. Natalia Fiuczek

Natalia Fiuczek jest absolwentką Nanotechnologii Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Obecnie realizuje studia magisterskie Nanotechnologii we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN. Współpracę tę rozpoczęła w roku 2018 w grupie MBE w ramach projektu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W trakcie studiów odbyła praktyki w grupie badawczej „Bioenkapsulacja i nanotechnologia” w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie.

Zainteresowania badawcze

Do zainteresowań badawczych Natalii Fiuczek należą szeroko pojęte techniki półprzewodnikowe. Tematem jej pracy inżynierskiej było „Synteza i badanie właściwości materiałów termoelektrycznych typu AgSbTe2-xSex”, obecnie zaś zajmuje się rozwojem wysokiej jakości InAlN w zastosowaniach dla laserów azotkowych.


Kontakt

tel. +48 22 876 0352
lab. +48 22 876 0324
email: natalia@unipress.waw.pl