Projekt Preludium
„Monolitycznie zintegrowany tranzystor bipolarny z LED w systemie azotków III grupy”

Opis projektu

Zintegrowanie tranzystora z emiterami światła oferuje wiele atrakcyjnych zastosowań zarówno w życiu codziennym, jak i w badaniach. Tranzystor działający jako urządzenie przełączające pozwala na działanie diody LED z wysoką częstotliwości bez strat na metalowych połączeniach, które są niezbędne do łączenia dyskretnych urządzeń. Ma to kluczowe znaczenie dla ściśle zintegrowanych matryc LED. Konwencjonalna matryca LED wymaga dwóch przewodów elektrycznych, z których oba muszą przepuszczać wysokie zmienne napięcia, powodując niekorzystne szumy w układzie. W przypadku diody LED zintegrowanej z tranzystorem potrzebna jest jedna dodatkowa ścieżka elektryczna, ale teraz działająca jako źródło zasilania o stałym napięciu dla diody LED, a druga jako ścieżka sygnałowa o małym zmiennym napięciu. Macierze mogą dodatkowo zwiększyć zarówno przepustowość jak i intensywność emitowanego światła. Mogą znaleźć zastosowanie na rynku wyświetlaczy nieorganicznych. Ten rodzaj wyświetlaczy może osiągnąć wysoką rozdzielczość, wierność kolorów, trwałość i długą żywotność w porównaniu z popularnymi wyświetlaczami organicznymi LED (OLED). Proponowany zintegrowany monolityczny tranzystorów z LED to pierwszy krok w badaniach matryc.

Wartość projektu: 210 00,00 PLN
Projekt finansowany przez Narodowym Centrum Nauki w ramach programu Preludium.


Cel projektu

Celem tego projektu jest uzyskanie platformy z bipolarnym tranzystorem złączowym, który będzie monolitycznie zintegrowany z diodą LED (patrz rysunek. 1) oraz zbadanie wpływu materiałów i porządku geometrycznego na działanie urządzenia.


Rysunek 1 Schematyczne podsumowanie projektu. Od lewej, złącze tunelowe, tranzystor i LED będą wyhodowane w jednym procesie. Następnie, na urządzeniu zostaną nałożone metalowe styki.

Publikacje

Projekt realizowany w latach 2020-2023


Zespół badawczy

Zespół badawczy projektu:

mgr inż. Mikołaj Chlipała
dr Henryk Turski