mgr inż. Mikołaj Chlipała

jest absolwentem specjalności Nanostruktury i Nanomateriały Funkcjonalne Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Obecnie student Politechniki Gdańskiej na specjalności Nanostruktury Fotoniczne realizowanej we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w grupie MBE u prof. Czesława Skierbiszewskiego w ramach projektu „Tunnel junction and its applications for GaN based optoelectronics”.

Zainteresowania badawcze

Do zainteresowań badawczych Mikołaja Chlipały należą badania nad nanomateriałami funkcjonalnymi w zastosowaniu w energetyce i optoelektronice.

Projekty


Kontakt

tel. +48 22 876 0444
lab. +48 22 876 0324
email: mik@unipress.waw.pl


ORCID:0000-0001-9922-0174