Laboratorium MBE

Instytut Wysokich Ciśnień PAN


O nas

Laboratorium Epitaksji MBE (NL-14) jest częścią Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (IWC PAN) "Unipress".

Naszym celem jest rozwój niebieskich diod luminescencyjnych (LED) i diod laserowych (LD) wytwarzanych technologią epitaksji z wiązek molekularnych z użyciem plazmy azotowej (PAMBE - ang. Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy). Pracujemy nad wytwarzaniem długofalowych emiterów światła: modelujemy teoretycznie struktury kwantowe oraz optymalizujemy parametry optyczne i elektryczne przyrządów, które wytwarzamy na podłożach azotku galu (GaN). Badamy mechanizmy wzrostu kryształów na powierzchniach GaN o różnej polarności i orientacji krystalograficznej. Wytwarzamy i badamy struktury ze złączem tunelowym w azotkowych diodach luminescencyjnych i laserowych. Prowadzimy prace badawcze w obszarze elektroniki badając działanie wertykalnych azotkowych heterozłączowych tranzystorów n-p-n (GaN/InGaN/GaN) wytwarzanych na podłożach GaN metodą MBE.


Aktualności

Stypendia dla doktorantów w laboratorium MBE

Informujemy, że 16.09.2020 rozstrzygnięte zostały konkursy na stypendia w projektach NCN SONATA. Stypendium w projekcie NCN SONATA "Obejście pól piezoelektrycznych w heterostrukturach azotków grupy III – droga do rozwiązania problemu "green gap"", którego kierownikiem jest dr inż. Grzegorz Muzioł uzyskał mgr inż. Mikołaj Żak. Stypendium w projekcie NCN SONATA "Nanoporowaty GaN – nowa platforma dla realizacji struktur kwantowych", którego kierownikiem jest dr inż. Marta Sawicka, uzyskała pani mgr inż. Natalia Fiuczek. Gratulujemy!

Dwie oferty stypendiów dla doktorantów

02.09.2020. Zapraszamy doktorantów do pracy naukowej w ramach projektów NCN SONATA realizowanych w grupie MBE. Szczegółowe warunki ofert znajdują się w bazie ofert pracy w projektach NCN:

  1. Doktorant-stypendysta „Quantum structures on nanoporous GaN” w projekcie SONATA
  2. Doktorant-stypendysta “Fizyka przejść optycznych z udziałem stanów wzbudzonych w heterostrukturach InGaN/GaN” w projekcie SONATA

Zgodnie z regulaminem NCN, warunkiem uzyskania finansowania jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej lub uczestnika studiów doktoranckich.

Nowe projekty

18.05.2020 NARODOWE CENTRUM NAUKI ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Laureatami obecnej edycji zostało aż czterech członków naszej grupy. Dr inż. Marta Sawicka będzie realizować projekt SONATA „Nanoporowaty GaN – nowa platforma dla realizacji struktur kwantowych” (panel ST5), a dr Grzegorz Muzioł będzie realizować projekt SONATA „Obejście pól piezoelektrycznych w heterostrukturach azotków grupy III – droga do rozwiązania problemu „green gap” (panel ST3). Mgr inż. Mateusz Hajdel będzie kierownikiem projektu PRELUDIUM „Wpływ wbudowanych pól piezoelektrycznych na sprawność azotkowych diod laserowych” (panel ST7), a mgr inż. Mikołaj Chlipała kierownikiem projektu PRELUDIUM „Monolitycznie zintegrowany tranzystor bipolarny z LED w systemie azotków III grupy” (panel ST7). Przed nami nowe wyzwania naukowe.

Obrony prac magisterskich Julii Sławińskiej i Natalii Fiuczek

09.09.2019 Julia Sławińska i Natalia Fiuczek obroniły z wyróżnieniem prace magisterskie realizowane w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN w naszym laboratorium. Badania były częścią projektów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: "Tunnel junction and its applications for GaN based optoelectronics" kierownego przez prof. Czesława Skierbiszewskiego oraz "Development of high quality InAlN – the road to strain-free nitride lasers" kierowanego przez dr inż. Martę Sawicką. Gratulujemy uzyskanych tytułów!


Nagroda dla Julii Sławińskiej za najlepszy plakat na konferencji 13th International Conference of Nitride Semiconductors"

24.07.2019 Julia Sławińska jest magistrantką w grupie prof. Czesława Skierbiszewskiego (NL 14) Instytutu Wysokich Ciśnień. Na konferencji przedstawiła plakat pt. "Arrays of Nitride MicroLEDs with Tunnel Junctions Grown by Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy". Laureatka jest zaangażowana w realizację projektu TEAM-TECH POIR.04.04.00-00-210C/16-00 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej współfinansowanym przez środki Uni Europejskiej. Więcej informacji.

Archiwum aktualności

Ostatnio opublikowaliśmy:
  1. Revealing inhomogeneous Si incorporation into GaN at the nanometer scale by electrochemical etching By: M. Sawicka, N. Fiuczek, H. Turski, G. Muziol, M. Siekacz, K. Nowakowski-Szkudlarek, A. Feduniewicz-Zmuda, P. Wolny, C. Skierbiszewski, NANOSCALE, Volume: 12, Issue: 10, Pages: 6137-6143, Published: MAR 14 2020
  2. Role of high nitrogen flux in InAlN growth by plasma-assisted molecular beam epitaxy By: M. Sawicka, N. Fiuczek, P. Wolny, A. Feduniewicz-Żmuda, M. Siekacz, M. Kryśko, K. Nowakowski-Szkudlarek, J. Smalc-Koziorowska, S. Kret, Ž. Gačević, E. Calleja, C. Skierbiszewski, Journal of Crystal Growth, 544 125720 (2020)

    Pełna lista publikacji


Nasz zespół

prof dr hab. Czesław
Skierbiszewski

dr inż. Grzegorz
Muzioł
dr Henryk
Turski
dr inż. Marcin
Siekacz
dr inż. Marta
Sawicka
mgr Anna
Feduniewicz-Żmuda
mgr inż. Krzesimir
Nowakowski-Szkudlarek
mgr inż. Paweł
Wolny
mgr inż. Mateusz
Hajdel
mgr inż. Mikołaj
Żak
mgr inż. Julia
Sławińska
mgr inż. Natalia
Fiuczek
mgr inż. Mikołaj
Chlipała
Shyam
Bharadwaj


Projekty

Lista obecnie realizowanych przez nas projektów:

1. TeamTech

„Złącza tunelowe i ich zastosowanie dla optoelektroniki opartej o azotek galu”

2. NbN

"Monolithic integration of superconductors and semiconductors on nitride platform”

3. LIDER - towards green LDs

"Inżynieria pól elektrycznych oraz domieszkowania na typ p w heterostrukturach InGaN/InGaN wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych z plazmą azotową – rozwój zielonych diod azotkowych.”

4. LIDER - DFB LDs

“Nitride based distributted feedback laser diodes”

5. POWROTY

"Rozwój wysokiej jakości InAlN - droga do laserów azotkowych wolnych od naprężeń."

6. HOMING

"Polarity engineering in nitride heterostructures"

7. SONATA - wide QW

"Circumvention of piezoelectric fields in III-nitride heterostructures – a way towards solving the green gap problem"

8. SONATA - porous GaN

"Nanoporous GaN – a new platform for realization of quantum structures"

9. PRELUDIUM - LD

"Wpływ wbudowanych pól piezoelektrycznych na sprawność azotkowych diod laserowych"

10. Preludium - HBT

"Monolitycznie zintegrowany tranzystor bipolarny z LED w systemie azotków III grupy"


Lista zrealizowanych projektów dostępna TUTAJ


Galeria

Program “Patent na Patent” zrealizowany w 2014 roku:

W prezentowanym tutaj krótkim filmie Grzegorz Muzioł opowiada o przygotowywanej wówczas pracy doktorskiej (4:10). Tłumaczy dlaczego konstrukcja falowodów InGaN pomaga w eliminacji wyciekania modów optycznych do podłoża GaN (5:08). Prof. Czesław Skierbiszewski opowiada o wyjątkowych właściwościach i zastosowaniach azotku galu (3:25), a Prof. Piotr Perlin (TopGaN CTO) o znaczeniu innowacyjnych badań dla polskiego biznesu hi-tech (8:34).


Kontakt

Adres

Siedziba główna::
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk "UNIPRESS"
Sokołowska 29/37
01-142 Warszawa

Adres Laboratorium MBE:
al. Prymasa Tysiąclecia 98
01-424 Warszawa

komunikacja miejska:
PKP Koło - przystanek tramwajowy
PKP Koło - przystanek autobusowy

Telefon:

+48 22 8760351 - biuro
+48 22 8760324 - lab

E-mail:

czeslaw@unipress.waw.pl