dr hab. Henryk Turski

Henryk Turski ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku. Pracę doktorską pt. “Mechanizm wzrostu azotku indowo-galowego metodą epitaksji z wiązek molekularnych z plazmą azotową” przygotowaną pod kierunkiem prof. Czesława Skierbiszewskiego w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN (tekst rozprawy dostępny TUTAJ) obronił w 2015 roku . W latach 2012-2014 kierował projektem przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) “Mikroskopowy mechanizm wzrostu warstw InGaN i jego wpływ na fluktuacje składu indu”, (2012-2014). Obecnie jest laureatem programu LIDER i realizuje projekt “Inżynieria pól elektrycznych oraz domieszkowania na typ p w heterostrukturach InGaN/InGaN wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych z plazmą azotową – rozwój zielonych diod azotkowych”. Współautor 40 publikacji z dziedziny fizyki. Staż po studiach doktoranckich (post-doc) odbył na Uniwersytecie Cornell w Stanach Zjednoczonych.
Do najważniejszych osiągnięć Henryka Turskiego należy zaliczyć:

Google Scholar
ORCID: 0000-0002-2686-9842

Zainteresowania badawcze

Henryk Turski koncentruje swoje badania w obszarach:

Projekty badawcz


Kontakt

tel. +48 22 876 0444
lab. +48 22 876 0324
email: henryk@unipress.waw.pl


Google Scholar
ORCID: 0000-0002-2686-9842